DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Phương pháp Toán sơ cấp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1498

Nhan đề: Bài toán biên hỗn hợp thứ nhất đối với phương trình vi phân
Tác giả: Nguyễn, Thị Hải Yến
Người hướng dẫn: Nguyễn, Văn Mậu
Từ khoá: Toán
Bài toán biên
Phương trình vi phân
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1498
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.62.pdfToàn văn299,47 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt134,66 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback