Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1468
Title: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần phương Đông
Authors: Nguyễn, Trường Giang
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Dịch vụ ngân hàng điện tử
Ngân hàng thương mại cổ phần
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1468
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.91.pdfToàn văn520.15 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt169.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.