Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1466
Title: Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Việt
Advisor: Huỳnh, Năm
Keywords: Quản lý ngân sách
Ngân sách nhà nước
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1466
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.115.pdfToàn văn642.09 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt188.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.