DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1466

Nhan đề: Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Thúy Việt
Người hướng dẫn: Huỳnh, Năm
Từ khoá: Quản lý ngân sách
Ngân sách nhà nước
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1466
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.115.pdfToàn văn642,09 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt188,44 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback