Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1461
Title: Đo lường chất lượng dịch vụ thẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Thu Lam
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Dịch vụ thẻ
Ngân hàng đầu tư và phát triển
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1461
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.127.pdfToàn văn843 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt179.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.