DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Hóa hữu cơ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1459

Nhan đề: Nghiên cứu chiết tách momordicoside từ mướp đắng để sản xuất đồ uống tan nhanh
Tác giả: Nguyễn, Đức Khánh
Người hướng dẫn: Lê, Thị Liên Thanh
Từ khoá: Hóa hữu cơ
Chiết tách momordicoside
Mướp đắng
Đồ uống tan nhanh
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1459
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.89.pdfToàn văn1,45 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt139,48 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback