Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1457
Title: Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hà
Advisor: Nguyễn, Hòa Nhân
Keywords: Thanh toán
Tín dụng chứng từ
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1457
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.109.pdfToàn văn821.34 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt203.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.