DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Hóa hữu cơ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1453

Nhan đề: Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết thân rễ cây riềng nếp Quảng Nam trong dung môi etanol và n-hexan
Tác giả: Ngô, Thị Thục Trang
Người hướng dẫn: Trịnh, Đình Chính
Từ khoá: Hóa hữu cơ
Cây riềng nếp
Dung môi
Etanol
n-hexan
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1453
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.85.pdfToàn văn5,79 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt2,83 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback