Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1453
Title: Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết thân rễ cây riềng nếp Quảng Nam trong dung môi etanol và n-hexan
Authors: Ngô, Thị Thục Trang
Advisor: Trịnh, Đình Chính
Keywords: Hóa hữu cơ
Cây riềng nếp
Dung môi
Etanol
n-hexan
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1453
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.85.pdfToàn văn5.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt2.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.