DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Mạng và hệ thống điện >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1362

Nhan đề: Nghiên cứu công nghệ đo đếm thông minh và ứng dụng vào việc xây dựng hệ thống tích hợp quản lý đo đếm lưới điện phân phối thành phố Nha Trang
Tác giả: Huỳnh, Phạm Quốc Tùng
Người hướng dẫn: Trần, Tấn Vinh
Từ khoá: Kỹ thuật điện
Công nghệ đo đếm
Hệ thống tíchh hợp
Lưới điện phân phối
Nha Trang
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1362
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.89.pdfToàn văn5,4 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt301,12 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback