DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Khoa học máy tính >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1359

Nhan đề: Xây dựng hệ thống thu nhận và xử lý thông tin điện văn phục vụ công tác kiểm tra, thống kê tại trung tâm quản lý bay miền Trung
Tác giả: Lê, Minh Trí
Người hướng dẫn: Võ, Trung Hùng
Từ khoá: Khoa học máy tính
Điện văn
Xử lý thông tin
Trung tâm quản lý bay miền Trung
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1359
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.87.pdfToàn văn1,55 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt775,25 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback