Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1358
Title: Nghiên cứu và ứng dụng webgis để xây dựng bản đồ các bãi biển du lịch của thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Hữu Liêm
Advisor: Võ, Trung Hùng
Keywords: Khoa học máy tính
Webgis
Bản đồ
Bãi biển du lịch
Đà Nẵng
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1358
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.115.pdfToàn văn2.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt301.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.