Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1354
Title: Xây dựng chương trình tối ưu hóa quá trình định tuyến trên mạng IP dựa vào giải thuật di truyền
Authors: Huỳnh, Nguyễn Ngọc Thảo
Advisor: Trần, Quốc Chiến
Keywords: Khoa học máy tính
Quá trình định tuyến
Mạng IP
Giải thuật di truyền
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1354
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.78.pdfToàn văn1.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt216.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.