Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1313
Title: Nghiên cứu phần mềm mã nguồn mở MySQL và ứng dụng xây dựng hệ thống thông tin quản lí văn bằng - chứng chỉ
Authors: Hồ, Ngọc Thạch
Advisor: Trần, Quốc Chiến
Keywords: Khoa học máy tính
Phần mềm mã nguồn mở
MySQL
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1313
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.140.pdfToàn văn13.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.