DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Khoa học máy tính >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1310

Nhan đề: Nghiên cứu giải thuật di truyền ứng dụng vào giải một số bài toán thống kê
Tác giả: Hồ, Minh Đích
Người hướng dẫn: Lê, Văn Sơn
Từ khoá: Khoa học máy tính
Giải thuật di truyền
Bài toán thống kê
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1310
Appears in Collections:Khoa học máy tính

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.94.pdfToàn văn919,43 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt289,6 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback