DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Ngôn ngữ học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/129

Nhan đề: Phân loại các tổ hợp loại từ - danh từ trong tiếng Việt
Tác giả: Trần, Đại Nghĩa
Từ khoá: Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Danh từ
Năm xuất bản: 2005
Mô tả: Tạp chí Ngôn ngữ, số 5/2005
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/129
Appears in Collections:Ngôn ngữ học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TranDaiNghia.pdf4 trang1,8 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback