Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1279
Title: Hình thành các tập đoàn tài chính - ngân hàng: Kinh nghiệm của EU và bài học cho Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Hồng Hạnh
Vũ, Thị Hồng Nhung
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Tập đoàn
Kinh nghiệm
Issue Date: 2006
Description: Tạp chí Tài chính, Số 12-2006, Tr.49-52
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1279
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0198.pdf968.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.