DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Kỹ thuật điện tử >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1239

Nhan đề: Nghiên cứu các kỹ thuật QoS áp dụng cho mạng lõi 3G mobifone miền Trung
Tác giả: Đoàn, Quốc Cường
Người hướng dẫn: Lương, Hồng Khanh
Từ khoá: Điện tử
Kỹ thuật QoS
Mạng lõi 3G
Mobifne miền Trung
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1239
Appears in Collections:Kỹ thuật điện tử

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.117.pdfToàn văn7,89 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt2,35 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback