DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1191

Nhan đề: Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn, Thanh Hòa
Người hướng dẫn: Võ, Thị Thúy Anh
Từ khoá: Ngân hàng
Tín dụng
Rủi ro
Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1191
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.107.pdfToàn văn712,54 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt231,78 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback