Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1191
Title: Giải pháp hạn chế rủi ro cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thanh Hòa
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh
Keywords: Ngân hàng
Tín dụng
Rủi ro
Doanh nghiệp
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1191
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.107.pdfToàn văn712.54 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt231.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.