Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1190
Title: Giải pháp mở rộng tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Tiến Nam
Advisor: Võ, Xuân Tiến
Keywords: Ngân hàng
Tín dụng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Huyện Phước Sơn
Quảng Nam
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1190
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.107.pdfToàn văn663.49 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt191.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.