Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1186
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người đọc đối với báo điện tử
Authors: Nguyễn, Thị Cẩm Hương
Advisor: Lê, Thế Giới
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quan hệ khách hàng
Báo điện tử
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1186
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.113.pdfToàn văn878.82 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt200.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.