DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Kinh tế phát triển >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1176

Nhan đề: Huy động vốn đầu tư phát triển du lịch Quảng Ngãi
Tác giả: Nguyễn, Thành Nam
Người hướng dẫn: Nguyễn, Thị Như Liêm
Từ khoá: Kinh tế phát triển
Huy động vốn
Du lịch
Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1176
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.124.pdfToàn văn762,85 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt189,06 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback