DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kinh tế >
Kế toán >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1160

Nhan đề: Tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất ở tổng công ty điện lực miền Trung
Tác giả: Nguyễn, Thị Bích Yên
Người hướng dẫn: Ngô, Hà Tấn
Từ khoá: Kế toán
Báo cáo tài chính
Tổng công ty Điện lực miền Trung
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1160
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.102.pdfToàn văn884,42 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt146,32 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback