DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Công nghệ hóa học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/111

Nhan đề: Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ - tuyển nổi điện hóa với anode hòa tan nhôm, sắt
Tác giả: Đinh, Tuấn
Người hướng dẫn: Lê, Minh Đức
Từ khoá: Nước thải
Phương pháp keo tụ
Anode
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/111
Appears in Collections:Công nghệ hóa học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt201,88 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.85.pdfToàn văn1,84 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback