DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Công nghệ hóa học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/110

Nhan đề: Mô phỏng công nghệ sản xuất Bio-Ethanol từ nguyên liệu sắn lát dựa trên số liệu của hãng Praj áp dụng cho nhà máy Bio-Ethanol Bình Phước
Tác giả: Nguyễn, Hữu Thanh
Người hướng dẫn: Nguyễn, Đình Lâm
Từ khoá: Bio-Ethanol
Sắn lát
Nhà máy Bio-Ethanol Bình Phước
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/110
Appears in Collections:Công nghệ hóa học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt262,97 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.101.pdfToàn văn1,98 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback