Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/109
Title: Nghiên cứu sơ đồ công nghệ và mô phỏng quá trình tách các phân đoạn sản phẩm của phân xưởng RFCC - Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Authors: Nguyễn, Thanh Hiền
Advisor: Nguyễn, Đình Lâm
Keywords: Công nghệ lọc dầu
Phân xưởng RFCC
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/109
Appears in Collections:Công nghệ hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt425.95 kBAdobe PDFView/Open
Toanvan.98.pdfToàn văn1.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.