DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Phương pháp Toán sơ cấp >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1081

Nhan đề: Phương pháp tối ưu hóa giải bài toán cân bằng thông qua bất đẳng thức biến phân
Tác giả: Huỳnh, Tôn Giang Tuyên
Người hướng dẫn: Hoàng, Quang Tuyến
Từ khoá: Toán
Bài toán cân bằng
Bất đẳng thức biến phân
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1081
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.68.pdfToàn văn230,31 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt159,88 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback