Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1077
Title: Nghiên cứu hoạt hóa than bùn bằng axit HCl và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ Cu2+, Pb2+, Zn2+ trong dung dịch nước
Authors: Lê, Thị Hồng Dương
Advisor: Trần, Mạnh Lục
Keywords: Hóa hữu cơ
Hoạt hóa than bùn
Axit HCl
Dung dịch nước
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1077
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.85.pdfToàn văn2.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt2.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.