Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1072
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đông trùng hợp ghép axit acrylic lên chitin và thăm dò khả năng hấp phụ Cu2+, Cd2+, Pb2+ của sản phẩm
Authors: Lê, Phan Hoàng Nhân
Advisor: Trần, Mạnh Lục
Keywords: Hóa hữu cơ
Quá trình đông
Axit acrylic
Chitin
Khă năng hấp phụ ion
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1072
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.92.pdfToàn văn3.96 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt429.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.