DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Hóa hữu cơ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1071

Nhan đề: Nghiên cứu phối tạo công thức pha chế thuốc tiêm đông khô carboplatin 50mg/lọ dùng điều trị ung thư
Tác giả: Lê, Ngọc Vịnh
Người hướng dẫn: Đào, Hùng Cường
Từ khoá: Hóa hữu cơ
Pha chế
Thuốc tiêm đông khô carboplatin 50mg/lọ
Điều trị ung thư
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1071
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.79.pdfToàn văn570,85 kBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt200,56 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback