Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1069
Title: Nghiên cứu tìm điều kiện tối ưu để chiết tách curcumin từ thân rễ loài nghệ curcuma parviflora wall. aff ở Bình Định
Authors: Khưu, Phương Thảo
Advisor: Nguyễn, Thị Bích Tuyết
Keywords: Hóa hữu cơ
Chiết tách curcumin
Thân rễ loài nghệ
curcuma parviflora wall. aff
Bình Định
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1069
Appears in Collections:Hóa hữu cơ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.81.pdfToàn văn8.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt2.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.