Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10388
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNgô, Văn Dưỡng, PGS.TS.-
dc.contributor.advisorLê, Đình Dương, PGS.TS.-
dc.contributor.authorHuỳnh, Văn Kỳ-
dc.date.accessioned2020-08-18T16:06:37Z-
dc.date.available2020-08-18T16:06:37Z-
dc.date.issued2020-
dc.date.submitted2020-08-18-
dc.identifier.urihttp://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10388-
dc.descriptionLuận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện. Mã số: 62.52.02.02; 218 trang.en
dc.description.tableofcontentsChương 1.Phương pháp xây dựng bộ số liệu để tính toán phân tích các chế độ làm việc của hệ thống điện có xét đến các yết tố bất định; Chương 2.Các kỹ thuật xử lý dữ liệu áp dụng trong bài toán tính toán, phân tích hệ thống điện có xét đến các yết tố bất định; Chương 3.Phương pháp phân tích và đánh giá mức độ làm việc an toàn của hệ thống điện hiện có tích hợp các yếu tố bất định; ...en
dc.language.isovien
dc.publisherĐại học Đà Nẵngen
dc.sourceĐại học Đà Nẵngen
dc.subjectKỹ thuật điệnen
dc.subjectHệ thống điện Việt Namen
dc.subjectYếu tố bất địnhen
dc.subjectKỹ thuật khai phá dữ liệuen
dc.titleĐánh giá ảnh hưởng của các yếu tố bất định đối với sự làm việc an toàn của Hệ thống điện Việt Namen
dc.title.alternativeEvaluating Impact of Uncertainties on the Security of Viet Nam Power Systemen
dc.typePh.D Thesisen
Appears in Collections:Kỹ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhVanKy.TT.pdfTóm tắt1.84 MBAdobe PDFView/Open
HuynhVanKy.TT_E.pdfSummary1.55 MBAdobe PDFView/Open
HuynhVanKy.TV.pdfToàn văn38.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.