Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10355
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền miệng đến hình ảnh thương hiệu: Trường hợp truyền miệng trên Webtretho.com và Lamchame.com
Authors: Nguyễn, Thảo Thanh
Advisor: Võ, Quang Trí, TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh
Ảnh hưởng truyền miệng điện tử
Hình ảnh thương hiệu
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 147 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý thuyết; Chương 2.Mô hình và giả thuyết nghiên cứu; Chương 3.Phương pháp nghiên cứu;...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10355
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThaoThanh.TT.pdfTóm tắt396.86 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThaoThanh.TV.pdfToàn văn1.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.