Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10349
Title: Ứng dụng khai phá dữ liệu để xây dựng hệ thống chẩn đoán bệnh trầm cảm cho học sinh phổ thông
Authors: Hoàng, Thị Thanh Hiền
Advisor: Nguyễn, Thanh Bình, PGS.TS.
Keywords: Hệ thống thông tin
Khai phá dưc liệu
Bệnh rối loạn trầm cảm
Học sinh phổ thông
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Hệ thông Thông tin. Chuyên ngành: Hệ thống Thông tin. Mã số: 60.48.01.04; 96 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về khai phá dữ liệu; Chương 2.Nghiên cứu và xử lý dữ liệu về bệnh rối loạn trầm cảm; Chương 3.Xây dựng hệ thống chẩn đoán bệnh rối loạn trầm cảm dựa trên khai phá dữ liệu.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10349
Appears in Collections:Hệ thống thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangThiThanhHien.TT.pdfTóm tắt1.06 MBAdobe PDFView/Open
HoangThiThanhHien.TV.pdfToàn văn2.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.