Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10301
Title: Xây dựng khung tiêu chí và sơ đồ hóa quá trình kiểm toán hoạt động an toàn giao thông đường bộ
Authors: Võ, Văn Tiến
Advisor: Nguyễn, Quang Đạo, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Xây dựng khung tiêu chí
Kiểm toán hoạt động an toàn giao thông đường bộ
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 144 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về kiểm toán hoạt động trong kiểm toán an toàn giao thông đường bộ; Chương 2.Xây dựng khung nội dung và sơ đồ kiểm toán hoạt động trong kiểm toán an toàn giao thông đường bộ; Chương 3.Kiểm toán hoạt động ATGT quốc lộ 14B phân đoạn Hòa Cầm - Túy Loan (KM19+200-KM20+200).
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10301
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoVanTien.TT.pdfTóm tắt418.42 kBAdobe PDFView/Open
VoVanTien.TV.pdfToàn văn3.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.