Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10271
Title: Ứng dụng Marketing trực tuyến tại Công ty Xuất nhập khẩu Cà phê Đăk Hà
Authors: Nguyễn, Xuân Phong
Advisor: Nguyễn, Xuân Lãn, TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh
Marketing trực tuyến
Công ty Xuất nhập khẩu Cà phê Đăk Hà
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 107 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về marketing trực tuyến; Chương 2.Thực trạng hoạt động marketing và ứng dụng marketing trực tuyến tại Công ty XNK Cà phê. Đăk Hà; Chương 3.Ứng dụng marketing trực tuyến tại Công ty XNK Cà phê Đăk Hà.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10271
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenXuanPhong.TT.pdfTóm tắt607.92 kBAdobe PDFView/Open
NguyenXuanPhong.TV.pdfToàn văn1.6 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.