Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10210
Title: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Tỉnh Đăk Lăk
Authors: Lê, Nguyên Tùng Linh
Advisor: Võ, Xuân Tiến, PGS.TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Cho vay tiêu dùng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Đắk Lắk
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 106 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng và mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại; Chương 2.Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đăk Lăk; Chương 3.Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đăk Lăk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10210
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeNguyenTungLinh.TT.pdfTóm tắt266.03 kBAdobe PDFView/Open
LeNguyenTungLinh.TV.pdfToàn văn686.73 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.