Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10202
Title: Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng
Authors: Võ, Thị Trang
Advisor: Võ, Thị Thúy Anh, PGS.TS.
Keywords: Ngân hàng Chính sách xã hội
Hộ nghèo
Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ nghèo
Tổ tiết kiệm và vay vốn
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01; 127 trang.
Table of contents: Chương 1. Lý luận cơ sở về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách; Chương 2. Thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng; Chương 3. Khuyến nghị hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10202
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThiTrang.TT.pdfTóm tắt1.17 MBAdobe PDFView/Open
VoThiTrang.TV.pdfToàn văn8.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.