Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1019
Title: Yếu tố tính dục trong sáng tác của nhà văn nữ từ giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX đến nay (khảo sát qua tác phẩm của Phạm Thị Hoài, Y Ban, Võ Thị Hảo, Đỗ Hoàng Diệu, Đoàn Lê)
Authors: Bùi, Thị Kim Phượng
Advisor: Nguyễn, Thị Bình
Keywords: Tính dục
Nhà văn nữ
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1019
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt199.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.