DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Văn học Việt Nam >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1019

Nhan đề: Yếu tố tính dục trong sáng tác của nhà văn nữ từ giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX đến nay (khảo sát qua tác phẩm của Phạm Thị Hoài, Y Ban, Võ Thị Hảo, Đỗ Hoàng Diệu, Đoàn Lê)
Tác giả: Bùi, Thị Kim Phượng
Người hướng dẫn: Nguyễn, Thị Bình
Từ khoá: Tính dục
Nhà văn nữ
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1019
Appears in Collections:Văn học Việt Nam

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tomtat.pdfTóm tắt199,99 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback