Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10182
Title: Quản lý hoạt động dạy học thực hành ở Trường Cao đẳng Nghề số 5 - Bộ Quốc Phòng
Authors: Trần, Hữu Đức
Advisor: Nguyễn, Đức Chính, GS.TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Dạy học thực hành
Giáo dục cao đẳng
Giáo dục nghề
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 143 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận quản lý dạy học thực hành nghề trong Trường Cao đẳng Nghề; Chương 2.Thực trạng quản lý dạy học thực hành ở Trường Cao đẳng Nghề số 5 - Bộ Quốc Phòng; Chương 3.Biện pháp quản lý dạy học thực hành nghề ở Trường Cao đẳng Nghề số 5 - Bộ Quốc Phòng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10182
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranHuuDuc.TT.pdfTóm tắt186.78 kBAdobe PDFView/Open
TranHuuDuc.TV.pdfToàn văn1.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.