Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10167
Title: Chính sách Marketing đối với sản phẩm phân bón của Công ty Phân bón miền Nam
Authors: Nguyễn, Hữu Lâm
Advisor: Lê, Thế Giới, GS.TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh
Chính sách marketing
Sản phẩm phân bón
Công ty Phân bón miền Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 99 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về chính sách Marketing trong doanh nghiệp; Chương 2.Thực trạng chính sách Marketing đối với sản phẩm phân bón của Công ty Phân bón miền Nam; Chương 3.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing đối với sản phẩm phân bón của Công ty Phân bón miền Nam.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10167
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHuuLam.TT.pdfTóm tắt194.79 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHuuLam.TV.pdfToàn văn968.3 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.