Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10166
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Đặng, Thanh Hùng
Advisor: Hồ, Hữu Tiến, TS.
Keywords: Tài chính ngân hàng
Chất lượng dịch vụ
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP An Bình Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.20; 173 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cho vay doanh nghiệp của NHTM; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10166
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThanhHung.TT.pdfTóm tắt402.7 kBAdobe PDFView/Open
DangThanhHung.TV.pdfToàn văn1.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.