Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10165
Title: Giải pháp Marketing cho sản phẩm sữa tươi Long Thành tại Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo
Advisor: Võ, Quang Trí, TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh
Marketing sản phẩm
Sữa tươi Long Thành
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 113 trang.
Table of contents: Chương 1.Một số vấn đề lý luận về chính sách Marketing; Chương 2.Thực trạng hoạt động Marketing của Lothamilk ở Đà Nẵng; Chương 3.Giải pháp Marketing cho sản phẩm sữa tươi Long Thành ở Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10165
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThanhThao.TT.pdfTóm tắt331.11 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThanhThao.TV.pdfToàn văn1.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.