Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10151
Title: Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng
Authors: Lê, Thúy An
Advisor: Phạm, Quý Mười, TS.
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp
Hệ phương trình tuyến tính
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13; 102 trang.
Table of contents: Chương 1.Một số kiến thức cơ bản; Chương 2.Một số phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính; Chương 3.Ứng dụng của hệ phương trình tuyến tính.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10151
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThuyAn.TT.pdfTóm tắt538.36 kBAdobe PDFView/Open
LeThuyAn.TV.pdfToàn văn1.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.