Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10139
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xe hơi Mazda của người tiêu dùng tại Gia Lai
Authors: Nguyễn, Quang Thạch
Advisor: Phạm, Thị Lan Hương, PGS.TS.
Keywords: Quản tri kinh doanh
Người tiêu dùng
Xe hơi Mazda
Gia Lai
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.4.05; 113 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu; Chương 2.Thiết kế nghiên cứu; Chương 3.Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10139
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenQuangThach.TT.pdfTóm tắt228.41 kBAdobe PDFView/Open
NguyenQuangThach.TV.pdfToàn văn2.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.