Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10112
Title: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Lâm, Quốc Tồn
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quan hệ khách hàng
Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân
Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Chi nhánh Đắk Lắk
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 124 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng; Chương 2.Thực trạng quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Đắk Lắk; Chương 3.Giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại SCB Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10112
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LamQuocTon.TT.pdfTóm tắt344.23 kBAdobe PDFView/Open
LamQuocTon.TV.pdfToàn văn3.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.