Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10073
Title: Quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk
Authors: Thái, Hoàng Kiên
Advisor: Lê, Thế Giới, GS.TS.
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quản trị quan hệ khách hàng doanh nghiệp
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Đắk Lắk
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 108 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lý luận về quản trị quan hệ khách hàng; Chương 2.Thực trạng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam - Chi nhánh Đắk Lắk; Chương 3.Các giải pháp hoàn thiện quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10073
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThaiHoangKien.TT.pdfTóm tắt309.71 kBAdobe PDFView/Open
ThaiHoangKien.TV.pdfToàn văn993.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.