Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10068
Title: Ánh xạ đóng trong không gian Mêtric suy rộng
Authors: Ngô, Quang Trường
Advisor: Lương, Quốc Tuyển, TS.
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp
Ánh xạ
Không gian Mêtric
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp toán sơ cấp. Mã số: 60.46.40; 48 trang.
Table of contents: Chương 1.Cơ sở lí thuyết; Chương 2.Ánh xạ đóng trong không gian Mêtric suy rộng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10068
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoQuangTruong.TT.pdfTóm tắt345.06 kBAdobe PDFView/Open
NgoQuangTruong.TV.pdfToàn văn374.35 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.