Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10066
Title: Xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án hạ tầng đô thị bằng thẻ điểm cân bằng áp dụng trong công tác kiểm toán
Authors: Trần, Hoàng Hải
Advisor: Phan, Cao Thọ, PGS.TS.
Keywords: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Dự án đầu tư hạ tầng đô thị
Kiểm toán Nhà nước
Thẻ điểm cân bằng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Mã số: 60.58.02.05; 110 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về công tác đánh giá hiệu quả đầu tư dự án hạ tầng đô thị và kiểm toán Nhà nước; Chương 2.Các tồn tại phát hiện trong quá trình kiểm toán các dự án hạ tầng đô thị; Chương 3.Xây dựng khung tiêu chí và phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư dự án hạ tầng đô thị bằng thẻ điểm cân bằng ( Balanced Scorecard - BSC); ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10066
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranHoangHai.TT.pdfTóm tắt538.88 kBAdobe PDFView/Open
TranHoangHai.TV.pdfToàn văn1.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.