Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10036
Title: Phương pháp tìm nghiệm của hệ phương trình tuyến tính gần suy biến
Authors: Bùi, Quốc Thịnh
Advisor: Phan, Đức Tuấn, TS.
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp
Hệ phương trình tuyến tính gần suy biến
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Khoa học. Chuyên ngành: Phương pháp toán sơ cấp. Mã số: 60.46.01.13; 78 trang.
Table of contents: Chương 1.Hệ phương trình tuyến tính có thể trạng tốt; Chương 2.Phương pháp tìm nghiệm hệ phương trình tuyến tính gần suy biến.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10036
Appears in Collections:Phương pháp Toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiQuocThinh.TT.pdfTóm tắt703.81 kBAdobe PDFView/Open
BuiQuocThinh.TV.pdfToàn văn1.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.