Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10010
Title: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục thể chất tại các trường trung học cơ sở quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Văn Hồng
Advisor: Trần, Xuân Bách, TS.
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục thể chất
Giáo dục trung học cơ sở
Đà Nẵng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 108 trang.
Table of contents: Chương1.Cơ sở lý luận quản lý hoạt động giáo dục thể chất tại các trường THCS; Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động GDTC tại các trường THCS quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng; Chương 3.Biện pháp quản lý hoạt động GDTC tại các trường THCS quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10010
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranVanHong.TT.pdfTóm tắt239 kBAdobe PDFView/Open
TranVanHong.TV.pdfToàn văn626.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.