Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9974
Title: Lựa chọn quỹ đạo cáp hợp lý cho dầm siêu tĩnh ứng lực trước có tiết diện thay đổi
Authors: Mai, Thị Minh Tâm
Advisor: Trương, Hoài Chính, PGS.TS.
Keywords: Kỹ htuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
Kết cấu bê ông ứng lực trước
Dầm siêu tĩnh ứng lực trước
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08; 96 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về kết cấu bê tông ứng lực trước; Chương2.Tính toán dầm liên tục bê tông ứng lực trước có tiết diện thay đổi; Chương 3.Ví dụ tính toán.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9974
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MaiThiMinhTam.TT.pdfTóm tắt1.19 MBAdobe PDFView/Open
MaiThiMinhTam.TV.pdfToàn văn2.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.